Wybierz język:

Organizacje pozarządowe

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 
Nr KRS 0000078252
z dnia 17.11.2004 r.
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO zmiana nazwy nastąpiła w dn. 26.02.2008 r.

46-250 WOŁCZYN
ul. Dworcowa 1
Przewodniczący: Waldemar Antkowiak

Główne cele:
działalność społecznie użyteczna prowadzona w sferze zadań publicznych oraz propagowanie rozwoju kultury fizycznej na terenie działania Zrzeszenia, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego.

Stowarzyszenie Ziemi Wołczyńskiej "DWA SERCA"

Nr KRS 0000246687
z dnia 08.12.2005 r. 
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

46-250 WOŁCZYN
ul. Opolska 2
Prezes: Jan Leszek Wiącek

Główne cele:

wszechstronna pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; działalność charytatywna; podtrzymywanie tradycji narodowej; działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich

"ODNOWA WSI KRZYWICZYNY"

Nr KRS 0000268214

z dnia 08.12.2006 r.

KRZYWICZYNY

ul. Wołczyńska 41

Prezes : Krystyna Turczyn

Główne cele:

 organizacja życia społeczno - kulturalnego ; organizacja imprez masowych; współpraca z Wołczyńskim Ośrodkiem Kultury ; wspieranie finansowe najuboższych mieszkańców; organizacja zajęć związanych z działalnością świetlicy wiejskiej

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gierałcice "WINNA GÓRA"
Nr KRS 0000344420
z dnia 11.12.2009 r.

GIERAŁCICE MAŁE 7
Gm. WOŁCZYN
Prezes: Agata Frankiewicz

Główne cele:

promocja wsi i gminy; integracja środowiska lokalnego; inicjowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych; graniczenie bezrobocia; integracja niepełnosprawnych z sprawnymi; wspieranie działań na rzecz poprawy środowiska.

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Skałągi przy Radzie Sołeckiej w Skałągach

Nr KRS 0000346283
z dnia 11.01.2010 r.

SKAŁĄGI 
ul. Wspólna 4
Gm. WOŁCZYN
Prezes: Władysław Paszko

Główne cele:

wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Odnowa Wsi

Nr KRS 0000351691
z dnia 17.03.2010 r. 

KOMORZNO 
ul. Główna 56A
Prezes: Barbara Wojciak 

Główne cele:

praca społeczna, użyteczna prowadzona dla mieszkańców miejscowości Komorno oraz społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi w Rożnowie oraz Grupa z Inicjatywą

"RAZEM DLA ROŻNOWA"
Nr KRS 0000375775
z dnia 13.01.2011 r.

ROŻNÓW nr 1
46-262 Skałągi
Prezes: Marian, Piotr Kaleta

Główne cele:

organizowanie, wspieranie i inicjowanie działań mających na celu odnowę wsi; podnoszenie znaczenia miejscowości w regionie; kultywowanie tradycji, wspieranie społecznych inicjatyw mieszkańców; integracja mieszkańców, podnoszenie wiedzy mieszkańców o miejscowości i regionie. 

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Szymonków

Nr KRS 0000417455
z dnia 11.04.2012 r.

SZYMONKÓW
ul. Młyńska 8c 
Prezes: Adam Zarych

Główne cele:

wspieranie wszechstronnego i zrównoważanego rozwoju społecznego, kulturowego i gospodarczego wsi; integracja mieszkańców; przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu; wspieranie demokracji i budowie społeczeństwa obywatelskiego.

Stowarzyszenie Wędkarskie „Szuwarek"

ROŻNÓW 38
46-250 Wołczyn
Przedstawiciel: Lech Stanisław

Główne cele:

propagowanie wędkarstwa rekreacyjnego i sportowego oraz etyki wędkarskiej, ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego poprzez ochronę łowisk i zwalczanie kłusownictwa.

Newsletter
 
Mapa
interaktywna
Gry Kalendarz

opolskie-aktualnosci.jpeg

Statystyka odwiedzin:
Dzisiaj: 107
W tym miesiącu: 483
Wszystkich odwiedzin: 131660
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.